STRONA GŁÓWNA

AKADEMIA KOMPETENCJI XXI WIEKU

Famicreo logo horizontal
Centrum Edukacyjne Akademia Kreatywności Famicreo to miejsce, w którym wspieramy rozwój:
  • Umiejętności społecznych
  • Umiejętności samodzielnej nauki
  • Poczucia własnej wartości
  • Wiary we własne siły
  • Umiejętności pokonywania trudności
  • Umiejętności radzenia w trudnych sytuacjach
  • Umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów
  • Oswajamy uczniów z podstawami matematyki, fizyki i chemii
W XXI wieku wiedza z zakresu nauk ścisłych oraz kompetencje społeczne będą najbardziej pożądanymi i poszukiwanymi kwalifikacjami na rynku pracy. Osoby potrafiące skutecznie pracować w zmieniających się warunkach będą najcześciej zatrudnianymi przez pracodawców.
wordcloud

Co nas wyróżnia ?

Innowacyjna formuła

Jedyne w swoim rodzaju zajęcia dla dzieci, rodziców oraz seniorów rozwijające kluczowe umiejętności przyszłości. W dzisiejszym świecie szybkich zmian tylko osoby potrafiące reagować na te zmiany mogą odnieść sukces i być szczęśliwe. Rodziny, w których są zachowane więzi międzypokoleniowe szybciej dostosowują się do nowych warunków. Formuła naszych zajęć zakłada rozwój rodziny jako rozwój kompetencji dzieci, rodziców oraz seniorów.

Naukowe podstawy

Eksperci świata nauki w zakresie psychologii, pedagogiki i inżynierii twierdzą, że najlepsze co rodzice mogą zrobić dla swoich dzieci to zapewnić im wszechstronny rozwój intelektualny oraz wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej. Z dużym prawdopodobieństwem profesja, w której będą pracować nasze dzieci dziś jeszcze nie istnieje. Z drugiej strony dzieci mogą wspierać rozwój rodziców i seniorów w zakresie dostępu i korzystania ze świata cyfrowego, przeciwdziałając wykluczeniu.

Wieloletnie doświadczenie pedagogiczne

Naszym zespołem kieruje mgr inż. Adam Szczepaniak - doświadczony pedagog i wychowawca młodzieży , a zarazem multidysplinarny inżynier znający podstawy rynku pracy oraz obserwator zmian w nim zachodzących. Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i wychowawczej. Daje to gwarancje skuteczności naszych zajeć

Międzynarodowe doświadczenie

Nasze zajęcia powstały w oparciu o najnowsze osiągniecia międzynarodowe w zakresie przekazywania wiedzy i umięjętności.. Formuła STEM, Design Thinking, Engineering Design Process to są podstawy naszych programów edukacyjnych z zakresu inżynierii. Dzięki takiemu podejściu uczniowie nie mają problemu ze zrozumieniem świata matematyki, fizyki, chemii, bioinżynierii oraz ich zastosowań praktycznych w życiu codziennym

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Korzyści

DLA UCZNIA

szybsze i efektywniejsze uczenie się - więcej czasu na rozwój swoich pasji oraz przyjaciół i rodziny
lepsze relacje w rodzinie
- zwiększenie poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa

Korzyści

DLA RODZICA

zapewnienie najlepszych zajęć rozwojowych dla dzieci - poczucie dumy z osiągnięć dziecka, więcej czasu w dobrej atmosferze w domu oraz oszczędność na korepetycjach

Korzyści

DLA SENIORA

poprawa funkcjonowania w życiu codziennym - lepsza pamięć i koncentracja
brak poczucia samotności - zajęcia prowadzone w grupach

Korzyści

DLA SZKOŁY I NAUCZYCIELA

rozszerzenie oferyty edukacyjnej placówki o rozwijające zajęcia dla dzieci i młodzieży - zwiększenie prestiżu szkoły
ciekawe zajęcia szkolne i pozalekcyjne -zmniejszenie obciążenia nauczyciela i zwiększenie satysfakcji z pracy