KREATYWNY SENIOR – PAMIĘĆ I KONCENTRACJA

KREATYWNY SENIOR - PAMIĘĆ I KONCENTRACJA

KREATYWNY SENIOR – PAMIEĆ I KONCENTRACJA to cykl  zajęć skierowanych  do seniorów, którzy chcą zachować pamięć w najlepszej formie.

Zajęcia opierają się o specjalnie dobrane ćwiczenia, gry i zabawy, których poziom trudności rośnie w czasie treningu. Wykorzystujemy techniki  analogowe oraz  cyfrowe, przez co zajęcia są atrakcyjne dla wszystkich.

Uczestnictwo w zajęciach sprawia, że poprawia się jakość życia seniorów, poprzez utrzymanie zdolności poznawczych na wysokim poziomie. Większość osób nie ma problemów z koncentracją, nie zdarzają się epizody braku pamięci, nie gubią się w terenie. Przez co zmniejsza się poczucie lęku i poczucia bycia uzależnionym od innych osób. 

 
Zajęcia KREATYWNY SENIOR – PAMIEĆ I KONCENTRACJA mają również walory terapeutyczne dla osób w początkowych stadium demencji. Uczestnictwo w zajęciach i czynny udział w ćwiczeniach opóźniają ten proces.