KREATYWNY UCZEŃ – PAMIĘĆ I KONCENTRACJA

KREATYWNY UCZEŃ - PAMIĘĆ I KONCENTRACJA

KREATYWNY UCZEŃ – PAMIĘĆ I KONCENTRACJA  to cykl zajęć skierowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Podczas zajęć dzieci rozwijają zdolności poznawcze, przez co łatwiej dzieciom osiągać bardzo dobre wyniki w nauce.  

Zajęcia prowadzimy w czterech grupach wiekowych:

  • JUNIOR: 4-7 LAT
  • YOUNG: 8-11 LAT
  • STUDENT : 12 – 16 LAT
Każde z zajęć trwa 2 godziny lekcyjne – grupa YOUNG i STUDENT oraz 1 godzinę zegarową grupa JUNIOR. Podczas zajęć uczestnicy nabywają umiejętności: utrzymania koncentracji na wykonywanym zadaniu, poprzez poprawę skupienia się poprawiamy umiejętności pamięciowe, poprawia się szybkość czytania ze zrozumieniem. Zajęcia opierają się o specjalnie dobrane ćwiczenia, gry i zabawy, których poziom trudności rośnie w czasie treningu. Wykorzystujemy techniki  analogowe oraz  cyfrowe, w wyniku czego zajęcia są atrakcyjne dla wszystkich.
 

Uczniowie zyskują większą motywację do nauki po zajęciach KREATYWNY UCZEŃ – PAMIĘĆ I KONCENTRACJA, W wyniku poprawy samooceny, dzieci uzyskują większą pewność siebie, co prowadzi w wielu przypadkach zmniejsza się agresja i rozdrażnienie. 

 

Badania naukowe dowodzą, że częste ćwiczenie, już od najmłodszych lat koncentracji  i pamięci wpływa pozytywnie na rozwój dzieci poprzez rozwój zdolności poznawczych oraz pozwala na uniknięcie w większości przypadków demencji w wieku senioralnym.  Z powyższego wynika, iż udział dzieci w tego typu zajęciach ma zawsze pozytywny  i wymierny skutek w postaci lepszych wyników w nauce, a także w poprawie zachowania.