WARSZTATY ROZWOJOWE FAMICREO

WARSZTATY ROZWOJOWE FAMICREO

Wyjątkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat poświęcone kompetencjom społecznym.

W Famicreo zdajemy sobie sprawę, jak ważne są dziś kompetencje społeczne, wiara we własne siły, umiejętność radzenia sobie z emocjami i budowanie zdrowych relacji. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić do naszej oferty WARSZTATY ROZWOJOWE FAMICREO .

Zgodnie z wytycznymi WHO i Unii Europejskiej kompetencje społeczne będą kluczowym czynnikiem sukcesu i satysfakcji z życia przyszłych pokoleń. Kompetencje twarde są i będą niezbędne we współczesnym świecie, ale to właśnie umiejętności społeczne i inteligencja emocjonalna budują kapitał dziecka na przyszłość.

teens-gda533762b_1920
FORMULARZ ZAPISU NA WARSZTATY SOWARD SKILLS

  Zapisujesz się na zajęcia: WARSZTATY SOWARD SKILLS Cena: 100 zł/os. Placówka: Szczecin, ul. Dworcowa 2/210
  DANE DZIECKA: Wiek:
  DANE RODZICA:
  TERMIN ZAJĘĆ: Najbliższe warsztaty

  Program warsztatów

  WARSZTATY ROZWOJOWE FAMICREO to starannie przygotowane zajęcia dodatkowe dla dzieci I młodzieży w formie warsztatów tematycznych poświęconych kompetencjom społecznym. Według WHO umiejętności życiowe są istotną częścią udanego i szczęśliwego życia każdego dziecka w dynamicznie zmieniającym się świecie.

  Metoda

  WARSZTATY ROZWOJOWE FAMICREO to nowoczesny program rozwoju umiejętności życiowych i kompetencji społecznych młodego człowieka opracowany przez zespół uznany ekspertów z zakresu kształcenia dzieci. Oparty na naukowym doświadczeniu program WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH FAMICREO wspiera rozwój dziecka i nastolatka w obszarach: WEWNĘTRZNA SIŁA, WSPÓŁPRACA i PROAKTYWNOŚĆ,

  Dla kogo?

  WARSZTATY ROZWOJOWE FAMICREO: przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat, organizowane w grupach 6 – 8 osób, trwają 3 godziny zegarowe (z 2 przerwami 5-10 minutowymi). WARSZTATY ROZWOJOWE FAMICREO realizujemy również w ramach godzin wychowawczych w szkołach podstawowych i średnich wówczas jeden warsztat trwa 4 godziny lekcyjne.

  Program warsztatów

  Warsztat jest skierowany do dzieci, które chcą nauczyć się rozpoznawania i nazywania emocji.  Nauczą się również skupiać uwagę i rozwijać wyobraźnię, ćwiczeń oddechowych i sposobów akceptowania i wyrażania emocji, dzięki czemu będą lepiej przygotowane do radzenia sobie z wyzwaniami życia szkolnego i pozaszkolnego.

  Twoje Dziecko:

  • nauczy się skupiać uwagę
  • pozna ćwiczenia oddechowe,
  • rozwinie swoja wyobraźnie,
  • nauczy się akceptować i wyrażać emocje,
  • wzmocni koncentrację i uwagę,
  • będzie miało lepszą pamięć.

  Patrząc na świat dorosłych możemy dojść do wniosku, że dorosłe osoby zatraciły umiejętność dostrzegania teraźniejszości. Dorośli żyją w przyszłości skupieni na rezultatach swoich planów, albo rozpamiętując to co było w przeszłości. Bardzo łatwo jest wtedy zatracić kontakt z rzeczywistością. Te warsztaty uczą jak dostrzegać to co jest wokół, te wszystkie  osoby i sytuacje, które są warte uwagi. Dzieci podczas tych zajęć się  nauczą doceniać to co posiadają teraz, nauczą się wdzięczności za to kim są w miejscu, w którym żyją.   

  Twoje Dziecko:

  • nauczy się skupiać uwagę na tym co nas otacza
  • pozna ćwiczenia oddechowe,
  • nauczy się doceniać posiadane zasoby,
  • nauczy się wdzięczności za posiadane zasoby,
  • nauczy się funkcjonować bez internetu, smartfona,
  • dowie się, że najważniejsze są relacje międzyludzkie a nie zasoby materialne,
  • nauczy się dostrzegania potrzeb innych ludzi,
  • będzie spokojniejsze.

  Jeśli chodzi o kreatywność, wiele osób uważa, że jest to talent, z którym jedni się rodzą, a inni nie. Jednak prawda jest taka, że kreatywności można się uczyć i rozwijać z czasem. Dotyczy to zwłaszcza dzieci. Kiedy dzieci mają możliwość uczestniczenia w warsztatach skupiających się na kreatywności, otwierają się na nowe możliwości i uczą kreatywnego myślenia. Uczą się także wyrażać swoje opinie i rozwijać wyobraźnię. Krótko mówiąc, warsztaty skupiające się na kreatywności mogą pomóc dzieciom wiele dowiedzieć się o sobie i otaczającym je świecie.

  Twoje Dziecko:

  • otwiera się na nowe i nieznane,
  • odkrywa obszary swoich talentów,
  • rozwija wyobraźnię,
  • uczy się twórczego myślenia,
  • lepiej komunikuje się z rówieśnikami,
  • potrafi lepiej odnaleźć się w nowych sytuacjach,
  • nie boi się wyrażać swojej opinii.

  W życiu niezwykle ważne jest, aby posiadać własne zdanie. Posiadanie ważnego zdania nie upoważnia nas do narzucania go innym. Podczas tych warsztatów nauczymy się jak wyrażać swoje zdanie, aby nie urazić godności innych. Bardzo często trudno nam przychodzi chwalenie innych, natomiast krytykowanie zdaje być dla nas łatwe. Nauczymy się w sposób odpowiedni wyrażać krytykę i podejmy trud wyrobienia nawyku chwalenia innych osób i siebie samego. Zastanowimy się nad tym co oznacza okazywanie szacunku innym. 

  Młodzież: 

  • nauczy się odróżniać asertywność od arogancji
  • nauczy się okazywać szacunek innym
  • nabędzie pewności siebie
  • nauczy się chwalenia innych i siebie
  • pozna swoje dobre i gorsze strony
  • nauczy w sposób konstruktywny wyrażać krytykę
  • nauczy się odpowiednio reagować na konstruktywną krytykę
  • nauczy się dlaczego ważne jest posiadanie własnego zdania
  • nabędzie pewności siebie
  • rozwinie swoją kreatywność

  Jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku odnieść sukces, musisz skupić się na budowaniu jego poczucia własnej wartości i odporności psychicznej. To, jak siebie postrzegamy, ma znaczący wpływ na nasze życie. Kiedy nasza samoocena jest niska, może być trudno osiągnąć nasze cele lub być zmotywowanym do podjęcia próby. Z drugiej strony, kiedy mamy silne poczucie własnej wartości, mamy większe szanse na sukces. Dzieje się tak, ponieważ czujemy się zdolni i pewni swoich możliwości.

  Twoje Dziecko:

  • pozna swoje mocne strony,
  • polubi siebie,
  • łatwiej będzie nawiązywało kontakty,
  • będzie świadome potęgi swojego umysłu,
  • będzie zmotywowane,
  • nauczy się dążyć do wyznaczonych celów,
  • będzie odporne psychicznie w szkole.

  Nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć uczyć swoje dziecko, jak się uczyć. Nasze warsztaty nauczą Twoje dziecko lepszego zapamiętywania informacji oraz planowania nauki. Nauczą się dzielić zadania na mniejsze części, a następnie pracować nad nimi, aż zostaną ukończone. Udział w tych warsztatach może ułatwić Twojemu dziecku przyswajanie wiedzy w szkole i domu.

  Twoje Dziecko:

  • poznaje techniki lepszego zapamiętywania,
  • uczy się, jak planować naukę,
  • poznaje zalety uczenia się,
  • ćwiczy wytrwałość,
  • poznaje sposoby na wyciszenie się.

  Podczas warsztatów dzieci się dowiadują czym jest stres oraz kiedy można mówić o pozytywnych skutkach sresu, a kiedy należy reagować bo stres może być niekorzystny. 

  Twoje Dziecko:

  • uczy się odróżniać stres mobilizujący od destruktywnego
  • uczy się technik ograniczania skutków sresu 
  • łatwiej pokonuje trudności życiowe
  • lepiej akceptuje zmiany
  • uczy się panować nad emocjami i niereagowania impulsywnego

  Warsztaty pomagają dzieciom zidentyfikować ich mocne strony i rozwijać umiejętności wyznaczania celów. Uczą się też, jak łatwiej nawiązywać kontakty i dobrze myśleć o sobie. Jest to niezwykle korzystne dla ich ogólnego rozwoju osobistego. Warsztaty są interaktywne i wciągające, dzięki czemu proces nauki jest przyjemny dla dzieci.

  Twoje Dziecko:

  • poznaje swoje mocne i słabsze strony,
  • uczy się określać swoje cele i dąży do ich realizacji,
  • staje wytrwałe w osiąganiu swoich celów,
  • łatwiej nawiązuje kontakty,
  • staje się silniejsze psychicznie,
  • łatwiej radzi sobie w trudnych sytuacjach,
  • lepiej znosi zmiany
  • dobrze myśli o sobie i lubi siebie.

  Dzieci uczą się dostrzegania siebie w świecie. Identyfikują na co mają wpływ. Zdają sobie sprawę ze swoich praw i obowiązków. Nabywają umiejętność fukcjonowania w narzuconych ramach oraz stawiania granic. Zajęcia rozwijają również chęć poznawania świata i przesuwania granic swojej wiedzy o świecie w celu lepszego zrozumienia jego mechanizmów. 

  Twoje Dziecko:

  • poznaje czym są obowiązki i prawa
  • rozumieją po co są wprowadzane zasady i reguły
  • identyfikują na co mają wpływ a na co nie i od czego to zależy
  • dobrze rozumieją pojęcie wolności
  • uczą się stawiania granic
  • uczą respektowania zasad
  • rozbudzają w sobie chęć posiadania większej wiedzy o świecie

  Praca w grupie, umiejętność rozwiązywania problemów i stawiania czoła wyzwaniom w zespole w dzisiejszym świecie jest bardzo ważna, a prognozy przewidują, że waga kompetencji dobrej współpracy w zespole będzie zyskiwała na znaczeniu.   

  Twoje Dziecko:

  • Dowie się czym jest współpraca,
  • Rozwinie swoje umiejętności współpracy,
  • Pozna role w grupie,
  • Pozna etapy pracy zespołowej,
  • Pozna swoje silne i słabsze strony w celu ich wzmocnienia
  • Wzmocni poczucie własnej wartości,
  • Rozwinie kreatywność.

  Trudności w życiu mogą spotykać dzieci, młodzież jak i dorosłych. Warsztaty uczą jak w kontruktywny sposób radzić sobie podczas rozwiązywania problemów w życiu. Podczas warsztatów uczymy definiowania co stanowi wyzwanie podczas pokonywania trudności, szukania zasobów do poradzenia sobie z nimi. Pokazujemy również jak zmniejszać odczuwalne obciążenie psychiczne. 

  Twoje  dziecko:

  • nauczy się radzenia sobie z trudnościami w konstruktywny sposób,
  • dowie się skąd może brać zasoby do rozwiązania problemu,
  • dowie się również, że ma prawo do popełniania błędów,
  • nauczy się wyciągać lekcje z trudnych sytuacji, 
  • nauczy się wytrwałości
  • nabędzie wiary w swoje możliwości
  • rozwinie swoją kreatywność

  Żyć świadomie oznacza realizować siebie i swoje plany. Na warsztatach młodzież poznaje siebie i swoje aspiracje, odkrywa swoją ścieżkę życiową zgodną z własnymi przekonaniami i predyspozycjami. Nauczymy się jak podejmować świadome decyzje.

  Młodzież:

  • pozna siebie
  • pozna swoje aspiracje i marzenia
  • dowie się jak wyznaczać cele w życiu
  • nauczy się relizować zamierzone cele
  • nauczy się podejmować decyzje
  • zwiększy poczucie własnej wartości
  • nabędzie pewności siebie

  Wielu dorosłych powtarza, że gdybym miał dzisiejszą wiedzę gdy byłem nastolatkiem to moje życie wyglądałoby dzisiaj inaczej. Na tych warsztatach zidentyfikujemy pułapki życiowych wyborów. Naczymy się planować i skutecznie osiągać założone cele. Spróbujemy zdefiniować czym jest szczęśliwe życie dla każdego z uczestników.

  Młodzież :

  • pozna siebie
  • dowie się jak planować
  • nauczy się marzyć 
  • nauczy się stawiać cele
  • zidentyfikuje najważniejsze wartości w życiu
  • dowie się jak skutecznie realizować cele
  • zidentyfikuje jakie są podstawy szczęścia w życiu
  • zwiększy poczucie własnej wartości 
  • nabędzie pewności siebie

  Wiele osób asertywność myli z byciem aroganckim. Podczas tych warsztatów nauczymy się jak wyrażać swoje zdanie, aby nie urazić godności innych. Bardzo często trudno nam przychodzi chwalenie innych, natomiast krytykowanie zdaje być dla nas łatwe. Nauczymy się w sposób odpowiedni wyrażać krytykę i podejmy trud wyrobienia nawyku chwalenia innych osób i siebie samego. Zastanowimy się nad tym kiedy jesteśmy lubiani i kiedy my lubimy innych. 

  Młodzież: 

  • nauczy się odróżniać asertywność od arogancji
  • nabędzie pewności siebie
  • nauczy chwalenia innych i siebie
  • pozna swoje dobre i gorsze strony
  • nauczy w sposób konstruktywny wyrażać krytykę
  • nauczy się odpowiednio reagować na konstruktywną krytykę
  • dowie się, że prawdziwe uczucia są bezwarunkowe
  • nabędzie pewności siebie
  • rozwinie swoją kreatywność

  Nieodpowiednia komunikacja jest powodem wielu nieporozumień a czasami może prowadzić do tragedii. Nauczymy się technik aktywnego słuchania. Bardzo często występy publiczne są dla nas niemałym wyzwaniem. Na warsztatach nauczymy się w jaki w sposób komunikować się efektywnie oraz zdobędziemy podstawy trudnej sztuki występów publicznych. 

  Młodzież:

  • nauczy się jak komunikować się efektywnie
  • nauczy się technik efektywnego słuchania
  • dowie się z czego mogą wynikać nieporozumienia w komunikacji
  • nauczy się w jaki sposób się zaprezentować 
  • nabędą pewności podczas publicznych występów
  • nabędą pewności siebie
  • nabędą wiary w swoje możliwości
  • rozwinie swoją kreatywność

  Ludzie dzielą się na tych, dla których szklanka jest do połowy pusta oraz na tych dla których szklanka jest do połowy pełna. Zastanowimy się z czego może wynikać optymizm i pesymizm. Nauczymy się dbać o dobry humor na codzień. Zidentyfikujemy źródła optymizmu. Nauczymy się czerpać radość z najmniejszych rzeczy i sukcesów w życiu. 

  Młodzież:

  • nauczy się zachowywać optymizm w trudnych chwilach
  • nauczy się śmiać się z siebie w sposób nieszkodzący nikomu
  • dowie się dlaczego poczucie humoru w życiu jest podstawą efektywnych kontaktów
  • zidentyfikuje jakie mogą być źródła nadmiernego pesymizmu i ich skutki
  • zidentyfikuje powody nadmiernego optymizmu i ich skutki
  • nabędzie pewności siebie
  • uwierzy w swoje możliwości
  • rozwinie swoją kreatywność

  Opłata za warsztat - 75 zł

  FORMULARZ ZAPISU NA WARSZTATY SOWARD SKILLS

   Zapisujesz się na zajęcia: WARSZTATY SOWARD SKILLS Cena: 100 zł/os. Placówka: Szczecin, ul. Dworcowa 2/210
   DANE DZIECKA: Wiek:
   DANE RODZICA:
   TERMIN ZAJĘĆ: Najbliższe warsztaty

   NAJBLIŻSZE WARSZTATY ROZWOJOWE FAMICREO

   SZCZECIN – UL. DWORCOWA 2/210
   OPŁATA ZA WARSZTATY SOWARD SKILLS
   Klikająć w przysk "OPŁAĆ ZAJĘCIA" dokonujesz opłaty za udział  w  WARSZTATACH SOWARD SKILLS - GRAM FAIR PLAY. WYGRYWAM RELACJE
   Ilość: