TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  to cykl  zajęć opierający się na modelowaniu umiejętności warunkujących efektywność radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Do umiejętności społecznych zaliczyć możemy: 

 • Umiejętności prospołeczne
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Rozpoznawanie i Rozumienie Emocji własnych i innych
 • Radzenie sobie z agresją
 • Umiejętność planowania
 • Budowanie własnej tożsamości i poprawa samooceny

DLA KOGO?

Dla dzieci i nastolatków:

 • ze spektrum Autyzmu
 • ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną
 • z zaburzeniami lękowymi
 • nadpobudliwością, zaburzeniami Integracji Sensorycznej SI
 • przejawiających trudności emocjonalne, komunikacyjne, społeczne
 • wykazujących zachowania trudne
 • dzieci bez diagnozy

Zajęcia TUS prowadzimy w grupach 4-6 osób oraz indywidualnie jeśli taka potrzeba zajdzie. Zapisy do grupy odbywają się po spotkaniu diagnostycznym z dzieckiem i opiekunem/opiekunami. Spotkanie diagnostyczne trwa 30-45 minut. Zajęcia grupowe trwają 90 – 120 minut.

 

No posts found!