AKADEMIA KREATYWNOŚCI FAMICREO Szczecin, ul. Ku Słońcu 32

+48 795 405 515 +48 517 870 731 sekretariat@famicreo.pl

Www Baner (1)

FAQ

FAQ -NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Akademia Kreatywności Famicreo jest Centrum Edukacyjnym ponieważ naszą misją jest przekazywanie rzetelenej wiedzy i kształcenie umiejętności.

W Akademii Kreatywności Famicreo prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży, nastolatków, dorosłych i seniorów. Każda osoba znajdzie coś interesującego w naszej ofercie zajęć i warsztatów.

Wszyscy prowadzący zajęcia w Akademii Kreatywności Famicreo posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne. Są to wychowacy, nauczyciele i terapeuci.

W Centrum Edukacyjnym Akademia Kreatywności Famicreo prowadzimy: zajęcia wspierające rozwój kompetencji społecznych, zajęcia wspomagające edukację dzieci i młodzieży oraz zajęcia wspierające zachowanie zdolności poznawczych seniorów, a także zajęcia przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu dla seniorów. Nasz warsztaty służą również realizowaniu pasji plastycznych i muzycznych.   

Kompetencje społeczne inaczej nazywane umiejętnościami życiowymi z ang. Life Skills to wiedza i umiejętności  umożliwiające poprawne i efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Do umiejętności życiowych zaliczamy: asertywność, rezyliencję, zarządzanie emocjami, empatia, przedsiębiorczość, uważność, współpraca, komunikacja, praca w grupie, przedsiębiorczość, kreatywność. Posiadanie umiejętności życiowych wpływa bezpośrednio na: poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości, co umożliwia współpracę w grupie i przekłada się na proaktywność.

Rezyliencja to z jednej strony umiejętność adaptacji to zmieniających się warunków, w szczególności warunków obciążajacych nas psychicznie, a z drugiej strony to zdolność szybkiej regenaracji po urazach psychicznych. Duży zakres rezyliencji powoduje, że posiadamy dużą odporność psychiczną.    

Proaktywność to jedna z najbardziej pożądanych postaw w życiu osobistym i zawodowym.  Pozwalająca działanie w oparciu o przewidywanie skutków i podejmowaniu działań w celu wprowadzania koniecznych zmian w celu zapobieganiu negatywnym konsekwencjom trudności życiowych.